Έκθεση Cook 8

Ο νέος τρόπος εστίασης

Completion: September 05, 2018
Project Type: Έκθεση Cook 8: Ο νέος τρόπος εστίασης,
Architects: Felix Chun Lam, Ziyang Luo & Yi Ran Weng , Kostas Alivizatos & Ioannis Kitanis ,Danae Vlachaki, Dafne-Christina Papdopoulou & Katiana-Maria Logka

Τρεις ιδιαίτεροι και πρωτότυποι χώροι
τοποθετούν την ιεροτελεστία του φαγητού σε άλλο επίπεδο

Στο Μουσείο Μπενάκη κατασκευάστηκαν σε κλίμακα 1:1 οι βραβευμένες προτάσεις του διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που διοργάνωσε η Διεθνής Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικής Δομές. Τρεις ιδιαίτεροι και πρωτότυποι χώροι οι οποίοι τοποθετούν την ιεροτελεστία του φαγητού σε άλλο επίπεδο.