Ανακαίνιση

Αθήνα

Completion: October 24, 2022
Project Type: Ανακαίνιση, 150 τμ
Architects: Δρ. Παναγιώτης Πάγκαλος

ΗΗ ΕΠΙΚΥΚΛΟΣ υποστήριξε την κατασκευή του Αθηναϊκού Μουσείου στην Πλάκα, στην οδό Κέκροπος 10, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Η “Nέα κατοικία των ιστορικών στοιχείων της Αθήνας” αποκτά την ταυτότητα της, αξιοποιώντας τα τρία χαρακτηριστικά κάλλους της πό-λης των Αθηνών: ρυθμό, αναλογίες, αρμονία.
Η χωροθέτηση των εκθεμάτων προτρέπει τον επισκέπτη να ακολουθήσει μια βασική πορεία ανάγνωσης, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα της εξατομικευμένης περιή-γησης εντός του μουσειακού περιεχομένου.

Φωτογραφίες: Νίκος Παπαγεωργίου, Infinite Moments Interior – Exterior Photography

Μάθετε περισσότερα για τη φιλοσοφία του έργου