Ολοκληρώθηκε το 9ο πανελλήνιο συμπόσιο Citylab 2022 με θεματική τον ΥΠΝΟ

Η ΕΠΙΚΥΚΛΟΣ ως δημιουργικός συνεργάτης υποστήριξε το τριήμερο διεπιστημονικό συμπόσιο Citylab 2022 με θέμα την επενέργεια του ύπνου στον άνθρωπο και στον χώρο. Το συμπόσιο ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Κυριακή 9 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη.

Στο συμπόσιο συμμετείχαν με επιστημονικές ανακοινώσεις και εικαστικές παρεμβάσεις πενήντα πέντε [55] επιστήμονες, καλλιτέχνες και ακαδημαϊκοί δάσκαλοι από διαφορετικά γνωστικά πεδία, όπου ανέλυσαν διεξοδικά την πολιτιστική και κοινωνική σημασία του ύπνου.

Η σύγχρονη κουλτούρα του ύπνου και οι πολιτιστικές της επιπτώσεις αναπτύχθηκαν μέσα από τις ομιλίες, ενώ παράλληλα διερευνήθηκε η έννοια του ύπνου ως βιολογική ανάγκη, αλλά και ως καταστατική συνθήκη της ατομικής και κοινωνικής καθημερινότητας του σύγχρονου τρόπου ζωής. Οι ομιλίες του συμποσίου θα αναρτηθούν σύντομα στον επίσημο ιστότοπο της ΑΜΚΕ CITYLAB.