Κατασκευή δύο αυτόνομων κατοικιών

Ψάθα Αττικής

Completion: May 20, 2010
Project Type: Κατοικία, 115m²
Architects: Ιωσήφ Αραμπατζής

Κατασκευή δύο αυτόνομων κατοικιών σε οικόπεδο 500m² η κάθε μία.
Η κάθε κατοικία αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα με περιβάλλοντα χώρο που καλύπτει όλες τις ανάγκες.
Οι τεχνικές δυσκολίες της θεμελίωσης αντιμετωπίστηκαν με εξυγίανση του υπεδάφους σε βάθος 4 μέτρων.