Πολυκατοικία

Οι άνθρωποι της εταιρίας Επίκυκλος πιστεύουμε ότι η διαβίωση στην πόλη δεν είναι απλά λύση ανάγκης για τον σύγχρονο πολίτη αλλά συνειδητή επιλογή.
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα επηρεάζει καταλυτικά τους χώρους κατοίκησης. Η ομάδα της εταιρείας Επίκυκλος πιστεύει ότι για τον κάτοικο, που βιώνει την πόλη μέσα από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, ο ιδιωτικός χώρος είναι το κρίσιμο σημείο ισορροπίας.

Για το λόγο αυτό, επιλέγει οικόπεδα ιδιόκτητα ή με τη μέθοδο της αντιπαροχής και τα αξιοποιεί, συνδυάζοντας τοποθεσία και άρτια κατασκευή και δημιουργώντας συνθήκες σύγκλισης των έντονων αντιθέσεων των μεγαλουπόλεων.

Η εταιρεία Επίκυκλος εστιάζει στην ανθρωποκεντρική σχεδίαση άριστα τεχνικά κατασκευών επιλέγοντας πάντα υλικά από πιστοποιημένα εργοστάσια. Η ομάδα της εταιρείας προσφέρει την συμβουλευτική υποστήριξη αρχιτεκτόνων και συμβούλων μηχανικών  για την εκπόνηση της μελέτης καθώς και καθημερινή παρακολούθηση των εργασιών στην διάρκεια της κατασκευής έως την ολοκλήρωση του έργου.

Οι πολυκατοικίες που ανεγείρονται είναι αρχιτεκτονικά σχεδιασμένες έτσι ώστε να εξυπηρετούν ταυτόχρονα τις λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Με σεβασμό στο περιβάλλον και τις δυναμικές της εκάστοτε περιοχής, χρησιμοποιώντας τεχνογνωσία και έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό, η εταιρεία Επίκυκλος έχει αποδείξει ότι μπορεί να εγγυηθεί την κατασκευή διαμερισμάτων, τα οποία πέρα από την οπτική ευχαρίστηση, μπορούν να προσφέρουν  στο χρήστη ουσιαστική αναβάθμιση της  ποιότητας της καθημερινότητας του.

Φωτογραφίες

Πολυκατοικία Πειραιάς

Πολυκατοικία Πετρούπολη

Πολυκατοικία Πετρούπολη

Πολυκατοικία Πετρούπολη

Πολυκατοικία Πετρούπολη

Ερωτήσεις?

Μια συνάντηση στον χώρο μας θα σας βοηθήσει να λύσετε κάθε σας απορία