Εγγύηση Ανακαίνισης

Γραπτή Εγγύηση

Ολόκληρο το έργο καλύπτεται από γραπτή εγγύηση για την ποιότητα και το αποτέλεσμα των εργασιών μας, ανάλογα με την εργασία της επιλογής σας και ισχύει από την παράδοση του έργου και την τελική εξόφληση.

Πιο αναλυτικά οι εργασίες ανάλογα με το είδος τους καλύπτονται από τις εξής εγγυήσεις :

 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις : Εγγύηση 10 ετών
 • Υδραυλικές εγκαταστάσεις : Εγγύηση 10 ετών
 • Επενδύσεις : Εγγύηση 10 ετών
 • Κουζίνα : Εγγύηση 10 ετών
 • Οικοδομικές εργασίες : Εγγύηση 5 ετών
 • Εξωτερικά κουφώματα : Εγγύηση 5 ετών
 • Εσωτερικά κουφώματα : Εγγύηση 5 ετών
 • Θωρακισμένη είσοδος : Εγγύηση 5 ετών
 • Ερμάρια  : Εγγύηση 5 ετών
 • Είδη υγιεινής : Εγγύηση 2 ετών
 • Χρωματισμοί : Εγγύηση 2 ετών

Ανακαλύψτε τα Νέα Πακέτα Ανακαίνισης!

*Φθορές οι οποίες οφείλονται σε κακή χρήση και συντήρηση των εγκαταστάσεων δεν καλύπτονται από την εγγύηση, την οποία υπογραφεί και αναγνωρίζει η εργολάβος για κακοτεχνίες και αστοχίες υλικών μόνο.