Κάντε κράτηση στο καλύτερο ξενοδοχείο. Το δικό σας!

*Νέες Προκοστολογημένες Μονάδες*

Η εταιρεία Επίκυκλος εισάγει στην αγορά ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακαίνισης ξενοδοχείων. Στηρίζει τον επιχειρηματία στην υλοποίηση του οράματός του σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Στην σύγχρονη διαδικτυακή εποχή ,η εικόνα του δωματίου είναι το βασικό εργαλείο διαφήμισης του τουριστικού προϊόντος.Η ανακαίνιση του ξενοδοχείου και η παρουσίαση μιας σύγχρονης εικόνας χώρων και υπηρεσιών έχει άμεση ανταποδοτικότητα.

Τα 6 πρότυπα δωμάτια αποτελούν έτοιμες προκοστολογημένες λύσεις που έχουν μελετηθεί βάσει μιας τυπικής διάταξης δίκλινου δωματίου 20τ.μ. Τιμολογιακά διαχωρίζονται στις κατηγορίες chic και lux. Σε κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές προσφέρονται τρεις διαφορετικές design κατευθύνσεις, urban, country και island. Τα προσφερόμενα κόστη περιλαμβάνουν πλήρως την μελέτη, την κατασκευή και τον εξοπλισμό.

Τα πρότυπα δωμάτια έχουν μελετηθεί σε επίπεδο εφαρμογής, με συγκεκριμένες σχεδιαστικές επιλογές και προκαθορισμένα αντικείμενα.Οι προτάσεις αυτές είναι ενδεικτικές καθότι παρέχεται πρωτότυπη αρχιτεκτονική μελέτη για κάθε έργο ενσωματωμένη στο κόστος κατασκευής.

Η εταιρεία Επίκυκλος καλύπτει πέραν του εξυγχρονισμου των δωματίων και κάθε άλλη ανάγκη κατασκευής στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ενός κτιρίου τουριστικής εκμετάλλευσης. Μέσα από δίκτυο συνεργατών παρέχονται στον επιχειρηματία ως πρόσθετες υπηρεσίες , η επιδότηση , η εταιρική ταυτότητα, η ενεργειακή αναβάθμιση και η πιστοποίηση.

Σχεδιασμός & Κατασκευή

Η εταιρεία Επίκυκλος μέσα από τα προκοστολογημένα πακέτα ανακαίνισης ξενοδοχείων προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την αναβάθμιση των τουριστικών καταλυμάτων τόσο σε σχεδιαστικό όσο και σε κατασκευαστικό επίπεδο.Έμπειροι συνεργάτες της εταιρείας αναλαμβάνουν την εκπόνηση της αρχιτεκτονική μελέτης σε πλήρη εναρμόνιση  με τις απαιτήσεις του επιχειρηματία. Η μελέτη εγγυάται   άρτιο αισθητικά και τεχνικά αποτέλεσμα , την μοναδικότητα της σχεδιάσης και την διασφάλιση για την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς για τα τουριστικά καταλύματα.

Το εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας εξασφαλίζει την ποιότητα της κατασκευής μέσα από αυστηρά χρονοδιαγράμματα που επιτρέπουν στον επιχειρηματία τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του. Η εύρυθμη εξέλιξη του έργου επιτυγχάνεται μέσα από ένα online σύστημα καταγραφής της εξέλιξης όλων των σταδίων του έργου στο οποίο ο ξενοδόχος έχει πρόσβαση ανά πάσα στιγμή μέσω ενός application.

Στην εταιρεία Επίκυκλος είναι γνωστός ο δρόμος για την επιτυχία. Η άρτια μελέτη και η σωστή εφαρμογή της  οδηγεί σε μια σωστή κατασκευή που με την σειρά της οδηγεί πάντα σε μια επιτυχημένη λειτουργικά επιχείρηση.

Εξοπλισμός & Φωτισμός

Η εταιρεία Επίκυκλος μέσα από ένα ολοκληρωμένο δίκτυο συνεργατών προσφέρει στο κάθε πακέτο  λύσεις για τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό και φωτισμό στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Τα κοστολόγια που έχει εξασφαλίσει σε συνδυασμό με τις αισθητικές κατευθύνσεις και συμβουλές που παρέχονται από τους μελετητές εγγυώνται σύγχρονες τουριστικές μονάδες που ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις του design στον χώρο των τουριστικών καταλυμάτων. Ο εξοπλισμός και ο φωτισμός που περιλάμβάνεται στα προκοστολογημένα πακέτα καλύπτει πλήρως τις λειτουργικές ανάγκες του κάθε δωματίου και έχει την δυνατότητα να εμπλουτιστεί σύμφωνα με τις ανάγκες του ιδιοκτήτη.

Επιδότηση

Η ένταξη της ανακαίνισης ή της κατασκευής ενός τουριστικού καταλύματος σε κάποιο πρόγραμμα επιδότησης (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός νόμος) είναι μια ακόμα υπηρεσία που προσφέρει η εταιρεία Επίκυκλος μέσα από το οργανωμένο δίκτυο των συνεργατών της. Η γνώση των όρων ένταξης στα χρηματοδοτικά προγράμματα και η συνέπεια της κατασκευαστικής διαδικασίας με τους κανόνες κατοχυρώνει την εκταμίευση της εγγεκριμένης χρηματοδότησης. Η εταιρεία Επίκυκλος σε συνεργασία της με την all4greece.com στηρίζει το εγχείρημα του εκσυγχρονισμού της επιχείρησης .

Εταιρική Ταυτότητα

Η διαδικασία ανανέωσης ενός τουριστικού καταλύματος ή η δημιουργία ενός νέου δεν ολοκληρώνεται με το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών. Η εταιρική ταυτότητα, ο τρόπος που αυτή επικοινωνείται στο κοινό και ο τρόπος που η επιχείρηση αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά της είναι στοιχεία  μείζονος σημασίας και στρατηγικής της τουριστικής επιχείρησης. Συνεργάτες της εταιρείας Επίκυκλος αναλαμβάνουν να συνθέσουν τα οπτικά και λεκτικά στοιχεία  που ολοκληρώνουν την εταιρική της ταυτότητα και  κάνουν την επιχείρηση να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό.

Ενεργειακή Αναβάθμιση

Πολύ σημαντικό στοιχείο της ανακαίνισης ενός τουριστικού καταλύματος θεωρείται και η ενεργειακή του αναβάθμιση. Η εταιρεία Επίκυκλος διαθέτει κατασκευαστικό τμήμα με πιστοποιημένα προϊόντα της EUROPA που μπορούν να αναβαθμίσουν ενεργειακά το κτίριο. Η ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής κουφωμάτων μας δίνει την ευελιξία να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε ταχύτατα στα πιο απαιτητικά έργα.

Οι καταναλώσεις σε θέρμανση, κλιματισμό και ζεστό νερό χρήσης για την λειτουργία μιας τουριστικής επιχείρησης μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας.Σε συνεργασία με την Daikin η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες μηχανολογικές λύσεις για νέες κατασκευές ή για προσαρμογή σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

Πιστοποίηση

Σύμφωνα με το τρέχον νομοθετικό καθεστώς βασική προυπόθεση για την ισχύ του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ενός τουριστικού καταλύματος είναι η απόκτηση του Πιστοποιητικού Κατάταξης. Αυτό χορηγείται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας μέσω των συνεργαζόμενων φορέων ελέγχου και πιστοποίησης.

Η εταιρεία Επίκυκλος ολοκληρώνει τις διαδικασίες αναβάθμισης ενός τουριστικού καταλύματος  σε συνεργασία με διαπιστευμένο φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) .Προσφέρουμε το Πιστοποιητικό κατάταξης και οργανώνόνουμε όλη την διαδικασία κατασκευής με τρόπο τέτοιο ώστε η επιχείρηση να πληροί τις προδιαγραφές και να συγκεντρώνει τον απαραίτητο αριθμό μορίων με βάση τα προαιρετικά βαθμολογούμενα κριτήρια.

*Νέες Προκοστολογημένες Μονάδες*